Tập đoàn giáo dục Edufit là tập đoàn giáo dục tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới, được thành lập tại Việt Nam năm 2011.

Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Edufit

Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Edufit

Với tầm nhìn trở thành biểu tượng của giáo dục Việt Nam, Edufit tập trung khẳng định quy mô, vị thế tiên phong trong lĩnh vực giáo dục thông qua 3 hoạt động kinh doanh chủ lực:

1. Hoạt động giáo dục mầm non: Hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori và Hệ thống Trường Mầm non Ikids Montessori.

2. Hoạt động giáo dục phổ thông: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Hệ thống Trường Phổ thông Dewey

3. Dịch vụ hỗ trợ: Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam (Educo)
  Công ty Cổ phần S-Deli
  Công ty Cổ phần đào tạo ASC 

Hiến chương Edufit

EDUFIT là tập đoàn giáo dục tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới, được thành lập tại Việt Nam năm 2011.

Mục đích của chúng tôi là truyền sức mạnh và truyền khả năng cho các thế hệ con người với những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành người lãnh đạo tác động tích cực tới cộng đồng, ở bất kỳ nơi đâu họ sống.

Chúng tôi tuyên bố khả năng mang lại dịch vụ giáo dục đổi mới và tin cậy để nâng tầm Việt Nam. Chúng tôi giữ lập trường cho những giá trị mà trân trọng và truyền cảm hứng cho học sinh. Chúng tôi cam kết tạo ra những đột phá, phát triển nền giáo dục bền vững, áp dụng mô hình kinh doanh để hiện thực hoá mọi khả năng. Mọi người có thể trông cậy ở chúng tôi bởi sự làm việc tận tâm.

Tầm nhìn Edufit 2025

Edufit tự hào là biểu tượng của giáo dục Việt Nam. Edufit mang lại dịch vụ giáo dục mà phụ huynh tìm đến, học  sinh yêu thích và nhân viên tự hào.

Chúng tôi đã tạo ra những điểm bùng phát làm chuyển hóa toàn bộ nền giáo dục trong khu vực. Học sinh của chúng tôi là những con người thế giới mong chờ.

 

Tuyên bố trách nhiệm

của đội ngũ Lãnh đạo

Edufit 2025

Chúng tôi là Edufit – những nhà giáo dục toàn cầu cam kết đóng góp cho cộng đồng.

Chúng tôi tận tâm, can đảm và kiên định.

Chúng tôi cam kết vận hành với Integrity.

Chúng tôi nguyện không ngừng chuyển hóa bản thân.

Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng.

Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo.

Mọi người có thể trông cậy ở chúng tôi trong việc phát triển nhân cách và khả năng của học sinh.

Thông tin ứng tuyển
x

    Tải file CV của bạn