Trưởng bộ phận Marketing

Phúc lợi
 • Du lịch
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Chế độ nghỉ phép, nghỉ hè
Mô tả công việc

Tập đoàn Giáo dục Edufit cần tuyển Trưởng bộ phận Marketing, chi tiết công việc như sau:

I. Mô tả công việc

Xây dựng chiến lược Marketing và truyền thông thương hiệu

 • Hoạch định chiến lược Marketing và truyền thông thương hiệu phù hợp với chiến lược, mục tiêu của công ty và theo yêu cầu của từng thương hiệu.
 • Chịu trách nhiệm hoạt động marketing (thương hiệu, digital) hiệu quả để hoàn thành mục tiêu công ty về thương hiệu và khách hàng tiềm năng cho hệ thống theo từng nhãn hiệu.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách năm của Khối Marketing – Thương hiệu, phân bổ ngân sách cho từng thương hiệu, giám sát việc xây dựng và sử dụng ngân sách của từng thương hiệu

Nghiên cứu thị trường cạnh tranh và tư vấn giải pháp

 • Phụ trách các nghiên cứu thị trường chuyên sâu đột xuất hoặc định kỳ, độc lập hoặc phối hợp với đối tác dịch vụ thuê ngoài theo nhu cầu kinh doanh
 • Phân tích tình hình kinh doanh hiện tại để đưa ra các chiến lược phục vụ mục tiêu kinh doanh

Chịu trách nhiệm về hiệu suất và chất lượng công việc khối Marketing

 • Phê duyệt, giám sát các kế hoạch, chiến dịch thương hiệu về truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu trong phạm vi nhãn hàng
 • Phân công, giao việc và giám sát tiến độ thực hiện công việc
 • Đánh giá năng lực và đào tạo nhân viên
 • Phối hợp với các Bộ phận liên quan và các cơ sở trường học để triển khai công việc một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu chung

Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của cấp trên

II. Yêu cầu công việc

 • Bằng đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế…
 • 05-07 năm kinh nghiệm trở lên giữ vị trí Giám đốc/ Trưởng phòng Marketing, thương hiệu cho các nhãn hàng cao cấp, Bảo hiểm nhân thọ, Ngân hàng, chuỗi khách sạn
 • Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng chịu được áp lực công việc cao