Vị trí tuyển dụng gấp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
20/10/2022
17 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 6.000.000VNĐ - 8.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 10.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Hà Nội
 • 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ
 • Toàn thời gian
20/10/2022
17 ngày
 • Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 11.000.000 - 13.000.000
 • Toàn thời gian
30/10/2022
27 ngày
Danh sách tuyển dụng
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
20/10/2022
17 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 6.000.000VNĐ - 8.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 10.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Hà Nội
 • 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ
 • Toàn thời gian
20/10/2022
17 ngày
 • Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 11.000.000 - 13.000.000
 • Toàn thời gian
30/10/2022
27 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 12.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
15/10/2022
12 ngày
 • KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
 • 12.000.000 – 15.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
03/10/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần đào tạo ASC
 • KĐT Anh Dũng 2- P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng
 • 20.000.000 - 22.000.000 VNĐ + Thưởng KPI+ Thường Doanh Thu
 • Toàn thời gian
30/10/2022
27 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Lô H3 LC, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • 12.000.000-15.000.000 VNĐ + Thưởng KPI
 • Toàn thời gian
30/09/2022
Hết hạn nộp
Thông tin ứng tuyển
x

  Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin