Tìm kiếm
Ngành nghề
Khối ASC (Phát triển Thể chất)
Khối mầm non
Khối phổ thông
Khối S-Deli (Dinh dưỡng, Bếp ăn)
Khối vận hành
Nơi làm việc
Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đối tượng
Dành cho người nước ngoài
Dành cho người Việt Nam
CTV ĐƯA ĐÓN HỌC SINH (Mornitor)
Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm - Đến khi tuyển đủ nhân sự
Thực Tập Sinh Kế Toán
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Từ 10/05/2021 đến 25/06/2021 - Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
Kế toán thuế, chi phí, ngân sách
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Từ 16/05/2022 đến 16/06/2022 - Từ 16/05/2022 đến 16/06/2022
Giáo Viên Mầm Non
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
Ưu tiên ứng viên nộp sớm - Ưu tiên ứng viên nộp sớm
Giáo Viên Tiếng Anh Mầm Non
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
Ưu tiên ứng viên nộp sớm -
Giáo Viên Mầm Non Tiếng Anh
Hà Nội
Anytime - Đến khi tuyển đủ nhân sự