Tìm kiếm
Ngành nghề
Khối ASC (Phát triển Thể chất)
Khối mầm non
Khối phổ thông
Khối S-Deli (Dinh dưỡng, Bếp ăn)
Khối vận hành
Nơi làm việc
Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đối tượng
Dành cho người nước ngoài
Dành cho người Việt Nam

Dành cho người nước ngoài

Trưởng bộ phận Marketing
Khu đô thị Tây Hồ tây, phường Xuân Tảo, Quận Nam từ liêm, Hà nội
8/12/2021 - 10/01/2022
Bếp Trưởng Trường Học
89 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Từ 04/06/2021 đến 04/07/2021 - Từ 04/06/2021 đến 04/07/2021