Tìm kiếm
Ngành nghề
Khối ASC (Phát triển Thể chất)
Khối mầm non
Khối phổ thông
Khối S-Deli (Dinh dưỡng, Bếp ăn)
Khối vận hành
Nơi làm việc
Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đối tượng
Dành cho người nước ngoài
Dành cho người Việt Nam

Dành cho người Việt Nam

Trưởng Nhóm Hành Chính
Lô TH1 Dịch Vọng- Thọ Tháp- Cầu Giấy- Hà Nội
20/2/2022 - 20/2/2022
Trưởng Nhóm Truyền Thông
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
20/1/2022 - 28/2/2022
Cán Bộ Tuân Thủ
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
17/2/2022 - 17/2/2022
Nhân viên Nhân sự
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
05/02/2022 - 05/02/2022
Chuyên Viên Đào Tạo
Lô H3 - LC, Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
15/02/2022 - 15/02/2022
Nhân viên Quản lý Thiết bị Lớp học
Hà Nội
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm - Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
Nhân viên Tư vấn Hướng nghiệp
Hà Nội
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm - Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
Chuyên Viên Digital Marketing
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
1/3/2022 - 1/3/2022
Nhân Viên Nhân Sự- HRBP
Lô H3- LC- KDT Starlake Tây Hồ Tây
Trong tháng 1/2022 - Đến khi tuyển đủ nhân sự
Backend Developer
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Trong tháng 1/2022 - Đến khi tuyển đủ nhân sự