Edufit: Bản tin tuyển dụng Giáo viên tháng 04/2022

29-03-2022

Bản tin tuyển dụng Giáo viên tháng 04/2022

Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Edufit

Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Edufit

Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Edufit

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Edufit là tập đoàn giáo dục tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới, được thành lập tại Việt Nam năm 2011. Với tầm nhìn trở thành biểu tượng của giáo dục Việt Nam, Edufit tập trung khẳng định quy mô, vị thế tiên phong trong lĩnh vực giáo dục thông qua 3 hoạt động kinh doanh chủ lực:

1. Hoạt động giáo dục mầm non: Hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori 

2. Hoạt động giáo dục phổ thông liên cấp: Hệ thống Trường Phổ thông Dewey (thành viên thuộc CIS – Hiệp hội các trường tiêu chuẩn Quốc tế)

3. Dịch vụ hỗ trợ:

– Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam (Educo)

– Công ty Cổ phần S-Deli

– Công ty Cổ phần đào tạo ASC

Khối Nhân sự Tập đoàn Giáo dục Edufit thông báo BẢN TIN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THÁNG 04/2022 TẠI HÀ NỘI. Chi tiết Bản tin tuyển dụng Giáo viên tháng 03/2022 ứng viên tham khảo và ứng tuyển tại đường link đính kèm trong bảng dưới đây:

STT

CƠ SỞ

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

JD – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1 TDS THT Giáo viên Văn – TV tiểu học 1 XEM NGAY
2 TDS THT Giáo viên Văn – TV THCS 1 XEM NGAY
3 TDS CG Hiệu trưởng Cấp 2 & 3 1 XEM NGAY
4 TDS CG Trưởng ban chương trình Tiếng Việt cấp 1/Hiệu phó cấp 1 1 XEM NGAY
5 TDS CG Trưởng ban chương trình Tiếng Việt cấp 2&3/Hiệu phó cấp 2-3 1 XEM NGAY
6 TDS CG Giáo viên tiền tiểu học  2 XEM NGAY
7 TDS CG Giáo viên hỗ trợ lớp tiền tiểu học 2 XEM NGAY
8 TDS CG Giáo viên Tiếng Anh cấp 1  2 XEM NGAY
9 TDS CG, THT Giáo viên KHXH cấp 1 4 XEM NGAY
10 TDS CG Giáo viên KHTN cấp 1  1 XEM NGAY
11 TDS CG Giáo viên Tiếng Anh/Nhân văn/IELTS cấp 2  1 XEM NGAY
12 TDS CG Giáo viên KHXH cấp 2 1 XEM NGAY
13 TDS CG  Giáo viên IT 1 XEM NGAY
14 TDS CG Giáo viên Lịch sử 1 XEM NGAY
15 TDS CG Giáo viên JA/hướng nghiệp cấp 2 1 XEM NGAY
16 TDS CG Giáo viên Địa lý 1 XEM NGAY
17 TDS CG, THT Giáo viên PE  2 XEM NGAY
18 TDS CG Giáo viên Âm nhạc  1 XEM NGAY
19 TDS CG, THT Giáo viên Kịch nghệ  2 XEM NGAY
20 TDS CG Giáo viên Khoa học cấp 2  1 XEM NGAY
22 TDS CG Giáo viên hóa học cấp 2  1 XEM NGAY
23 TDS THT Trợ giảng  4 XEM NGAY
24 TDS THT Giáo viên Tin học cấp 1 1 XEM NGAY
25 TDS THT Giáo viên IELTS 1 XEM NGAY
26 TDS THT Giáo viên IT cấp 2 1 XEM NGAY
27 TDS THT Giáo viên GDCD cấp 2 1 XEM NGAY
28 TDS THT Giáo viên địa lý cấp 2 1 XEM NGAY
29 TDS THT Giáo viên JA cấp 2 1 XEM NGAY
30 TDS THT Giáo viên cấp 3 (tổ KHTN) 2 XEM NGAY
31 TDS THT Giáo viên cấp 3 (tổ KHXH) 2 XEM NGAY
32 TDS THT Giáo viên Âm nhạc-dạy bằng tiếng anh 1 XEM NGAY
33 TDS THT Chuyên viên Lịch sử 1 XEM NGAY
34 TDS THT Chuyên viên Địa Lý 1 XEM NGAY

Thông tin liên hệ:

Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin