Chúng tôi trân trọng những giá trị

INTEGRITY

Trân trọng lời nói của mình.
Nhận trách nhiệm trong mọi hành động.

ĐAM MÊ

 

Đam mê cải tiến và tư duy sáng tạo.
Nhiệt huyết dẫn đầu lĩnh vực giáo dục.
Lan tỏa đam mê và nhiệt huyết đến mọi người.

HÀO PHÓNG

 

Luôn sẵn sàng giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau.
Tôn trọng sự đa dạng về năng lực và kỹ năng của mỗi cá nhân.
Đóng góp cho cộng đồng xung quanh.

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

 

Không ngừng học tập và phát triển kỹ năng trở thành những nhà lãnh đạo.
Không ngừng học hỏi lẫn nhau.
Xây dựng và duy trì thái độ tích cực đối với việc học nhằm phát triển sự nghiệp và bản thân.

 

 

Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin