The Dewey Schools Vietnam
 • Khối Phổ Thông
 • 1
 • 15.000.000 - 17.000.000
 • Toàn thời gian
 • 3 năm kinh nghiệm
10/02/2024
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam
 • Khối Phổ Thông
 • 01
 • Lô H3-LC, KĐT Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 • Toàn thời gian
 • >= 6 tháng
15/01/2024
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam
 • Khối Phổ Thông
 • 89 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội / KĐT Ocean Park, Hưng Yên
 • 35 000 000- 45 000 000 VNĐ
 • Toàn thời gian
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm
30/04/2024
Hết hạn nộp
The Dewey Schools Vietnam
 • Khối Phổ Thông
 • 1
 • Hà Nội
 • 9.000.000 - 10.000.000
 • Toàn thời gian
 • 1
11/12/2023
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam
 • Khối Phổ Thông
 • 1
 • The Dewey Schools Cầu Giấy - 89 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội
 • 10 000 000 - 12 000 000
 • Toàn thời gian
 • 3 năm kinh nghiệm
31/12/2023
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam
 • Khối Phổ Thông
 • The Dewey Schools Tây Hồ Tây – Lô H3 LC, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • 18 000 000 - 22 000 000
 • Toàn thời gian
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm
30/10/2023
Hết hạn nộp
The Dewey Schools Vietnam
 • Khối Phổ Thông
 • 1
 • Hà Nội
 • 9.000.000-11.000.000 VNĐ + Thưởng KPI
 • Toàn thời gian
 • 2 năm
30/11/2023
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam
 • Khối Phổ Thông
 • 1
 • 10 000 000 - 12 000 000
 • Toàn thời gian
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
14/12/2023
Hết hạn nộp
The Dewey Schools Vietnam
 • Khối Phổ Thông
 • 5
 • Lô PT-01, KĐT Gia Lâm, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
 • 9.000.000 - 15.000.000
 • Toàn thời gian
 • 1-2 năm
30/12/2023
Hết hạn nộp
The Dewey Schools Vietnam
 • Khối Phổ Thông
 • 1
 • Lô H3-LC KĐT Starlake, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 13.000.000 - 16.000.000
 • Toàn thời gian
 • từ 2 năm
20/02/2024
Hết hạn nộp
The Dewey Schools Vietnam
 • Khối Phổ Thông
 • 1
 • Thỏa thuận
 • Thỉnh giảng
31/12/2023
Hết hạn nộp
The Dewey Schools Vietnam
 • Khối Phổ Thông
 • 2
 • 89 Khúc Thừa Dụ, Q Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 • 10.000.000 VNĐ-17.000.000 + Thưởng KPI
 • Toàn thời gian
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
29/11/2023
Hết hạn nộp
Thông tin ứng tuyển
x

  Tải file CV của bạn