Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
  • Khối phổ thông
  • 3
  • Hà Nội
  • 12.000.000-15.000.000 VNĐ + KPI bonus
  • Toàn thời gian
  • Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
15/09/2022
Hết hạn nộp
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin