Tìm kiếm
Ngành nghề
Khối ASC (Phát triển Thể chất)
Khối mầm non
Khối phổ thông
Khối S-Deli (Dinh dưỡng, Bếp ăn)
Khối vận hành
Nơi làm việc
Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đối tượng
Dành cho người nước ngoài
Dành cho người Việt Nam

Hạ Long - Quảng Ninh

Giáo Viên Mầm Non
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
Ưu tiên ứng viên nộp sớm - Ưu tiên ứng viên nộp sớm
Giáo Viên Tiếng Anh Mầm Non
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
Ưu tiên ứng viên nộp sớm -
Nhân Viên Sự Kiện
116A Nguyễn Thượng Hiền, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
- Đến khi tuyển đủ nhân sự