• Tuyển sinh
 • 1
 • KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
 • 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ + Thưởng KPI++
 • Toàn thời gian
 • 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
30/11/2022
1 ngày
 • Khối phổ thông
 • Lô H3-LC, KĐT Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 7.000.000 - 11.000.000
 • Toàn thời gian
 • >=1 năm
30/10/2022
Hết hạn nộp
 • Khối phổ thông
 • 1
 • Lô H3-LC, KĐT Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 7.000.000 - 11.000.000
 • Toàn thời gian
 • >=1 năm
30/10/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối vận hành
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
 • >= 1 năm
20/10/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối mầm non
 • 10
 • Hà Nội
 • 8.500.000- 11.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
30/10/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối tiểu học
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
 • >= 5 năm
15/10/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối vận hành
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 6.000.000VNĐ - 8.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • Không yêu cầu
15/10/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối vận hành
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 10.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • >= 1 năm
15/10/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Hành chính nhân sự
 • Hà Nội
 • 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ
 • Toàn thời gian
 • >= 2 năm
20/10/2022
Hết hạn nộp
 • Khối phổ thông
 • Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 11.000.000 - 13.000.000
 • Toàn thời gian
 • >= 3 năm
30/10/2022
Hết hạn nộp
 • Khối mầm non
 • KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
 • 12.000.000 – 15.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
03/10/2022
Hết hạn nộp
 • Khối mầm non
 • Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
 • 7.300.000 - 8.500.000
 • Toàn thời gian
30/10/2022
Hết hạn nộp
Thông tin ứng tuyển
x

  Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin