Tìm kiếm
Ngành nghề
Khối ASC (Phát triển Thể chất)
Khối mầm non
Khối phổ thông
Khối S-Deli (Dinh dưỡng, Bếp ăn)
Khối vận hành
Nơi làm việc
Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đối tượng
Dành cho người nước ngoài
Dành cho người Việt Nam

Hải Phòng

Giáo Viên Mầm Non
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
Ưu tiên ứng viên nộp sớm - Ưu tiên ứng viên nộp sớm
Giáo Viên Tiếng Anh Mầm Non
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
Ưu tiên ứng viên nộp sớm -
Giáo Viên GDCD
KDT Sao Đỏ, Anh Dũng 2, Dương Kinh, Hải Phòng
Từ 01/03/2022 đến 15/04/2022 - Từ 01/03/2022 đến 15/04/2022
Giáo Viên Mầm Non
106 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền - Hải Phòng
- Đến khi tuyển đủ nhân sự
Nhân Viên Phụ Nấu
Khu dân cư Sao Đỏ, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Từ 03/06/2021 đến 03/07/2021 - Từ 03/06/2021 đến 03/07/2021
Nhân Viên Bếp Bánh
Khu dân cư Sao Đỏ, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Từ 03/06/2021 đến 03/07/2021 - Từ 03/06/2021 đến 03/07/2021
Nhân Viên Phụ Bếp
Khu dân cư Sao Đỏ, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Từ 03/06/2021 đến 03/07/2021 - Từ 03/06/2021 đến 03/07/2021
Giáo Viên Mỹ Thuật
Khu nhà ở Anh Dũng 2, Dương Kinh, Hải Phòng
Từ 03/02/2021 đến 03/03/2021 - Từ 03/02/2021 đến 03/03/2021
Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh
Tam Trinh, Hà Nội/ Dương Kinh, Hải Phòng
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm - Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm