Tìm kiếm
Ngành nghề
Khối ASC (Phát triển Thể chất)
Khối mầm non
Khối phổ thông
Khối S-Deli (Dinh dưỡng, Bếp ăn)
Khối vận hành
Nơi làm việc
Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đối tượng
Dành cho người nước ngoài
Dành cho người Việt Nam
Trưởng Nhóm Hành Chính
Lô TH1 Dịch Vọng- Thọ Tháp- Cầu Giấy- Hà Nội
20/2/2022 - 20/2/2022
Trưởng Nhóm Truyền Thông
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
20/1/2022 - 28/2/2022
Cán Bộ Tuân Thủ
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
17/2/2022 - 17/2/2022
Nhân viên Nhân sự
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
05/02/2022 - 05/02/2022
Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Trong tháng 10/2021 - Trong tháng 10/2021
Chuyên Viên Đào Tạo
Lô H3 - LC, Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
15/02/2022 - 15/02/2022