Trường phổ thông Dewey (The Dewey Schools) là hệ thống trường liên cấp thuộc tập đoàn giáo dục Edufit. Tính đến năm 2023, The Dewey có 4 cơ sở tại Hà Nội, Hải Phòng

Trường phổ thông Dewey tôn vinh việc xây dựng ngôi trường có thể giúp học sinh có thái độ tích cực đối với việc học tập và tình bạn. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là phát triển nhân cách của học sinh và cam kết phục vụ cộng đồng. Nhà trường đề cao sự truy vấn, tác động và đổi mới sáng tạo trong giáo dục, cùng với mục tiêu và tầm nhìn tập trung tạo ra tác động toàn cầu. 

Trường phổ thông Dewey truyền cảm hứng cho học sinh khám phá bản thân và những cơ hội tiềm ẩn trong thế giới xung quanh. Nhà trường xây dựng các trải nghiệm học tập cùng học sinh, kết nối kỹ năng nền tảng với những cơ hội thực tế và những triển vọng trong tương lai.

Tầm nhìn:

The Dewey Schools- Hệ thống trường học tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới. The Dewey Schools là nơi phụ huynh tìm đến, học sinh yêu thích và nhân viên tự hào. 

Sứ mệnh:

The Dewey Schools truyền sức mạnh và truyền khả năng cho các thế hệ con người với những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành người lãnh đạo tác động tích cực tới cộng đồng, ở bất kỳ nơi đâu họ sống. 

Giá trị cốt lõi:

Học sinh The Dewey Schools: 

INTEGRITY: Cam kết với những gì mình nói, mình hứa và hành động với sự chân thực và trách nhiệm.

ĐAM MÊ: Nhiệt huyết khám phá lĩnh vực mà mình yêu thích, từ đó truyền cảm hứng và tạo động lực cho mọi người xung quanh.

HÀO PHÓNG: Sống với lòng nhân hậu và thấu cảm, tôn trọng sự đa dạng và đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội. 

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI: Thể hiện tình yêu học tập và chủ động tìm tòi kiến thức từ đó có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của cá nhân và cộng đồng.

 

Thông tin đang cập nhật

Thông tin ứng tuyển
x

    Tải file CV của bạn