• Khối Mầm Non
 • 1
 • 75 Tam Trinh, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội
 • 9.000.000-11.000.000 VNĐ + Thưởng KPI
 • Toàn thời gian
 • >=1 năm
30/12/2023
31 ngày
Sakura Montessori Kindergarten
 • Khối Mầm Non
 • 2
 • - 69B Đường Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - 75 Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 • 8 000 000 - 11 000 000
 • Toàn thời gian
 • Từ 1 năm kinh nghiệm
20/12/2023
21 ngày
Sakura Montessori Kindergarten
 • Khối Mầm Non
 • 10
 • Hà Nội
 • 8.500.000- 11.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
30/06/2024
214 ngày
Sakura Montessori Kindergarten
 • Khối Mầm Non
 • Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
 • 7.300.000 - 8.000.000
 • Toàn thời gian
30/12/2023
31 ngày
Sakura Montessori Kindergarten
 • Khối Mầm Non
 • 1
 • – 69B Đường Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội – 75 Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 • 9.000.000-12.000.000 VNĐ + Thưởng + KPI
 • Toàn thời gian
 • 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
30/12/2023
31 ngày
Sakura Montessori Kindergarten
 • Khối Mầm Non
 • 1
 • Hanoi
 • 743,000 VND/hour (gross)
 • Full-time
 • 1-2 years
30/11/2022
Hết hạn nộp
Thông tin ứng tuyển
x

  Tải file CV của bạn