Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối tiểu học
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
 • >= 5 năm
15/10/2022
12 ngày
 • Khối phổ thông
 • Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 11.000.000 - 13.000.000
 • Toàn thời gian
 • >= 3 năm
30/10/2022
27 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối phổ thông
 • 3
 • Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 9.000.000VNĐ - 11.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • Không yêu cầu
12/10/2022
9 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối phổ thông
 • 3
 • Hà Nội
 • 12.000.000-15.000.000 VNĐ + KPI bonus
 • Toàn thời gian
 • Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
15/09/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối phổ thông
 • Hà Nội
 • Thỏa thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
 • >=3 năm
10/09/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối phổ thông
 • Hà Nội
 • 500$-700$
 • Toàn thời gian
 • >=3 năm
30/09/2022
Hết hạn nộp
Thông tin ứng tuyển
x

  Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin