Tìm kiếm
Ngành nghề
Khối ASC (Phát triển Thể chất)
Khối mầm non
Khối phổ thông
Khối S-Deli (Dinh dưỡng, Bếp ăn)
Khối vận hành
Nơi làm việc
Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đối tượng
Dành cho người nước ngoài
Dành cho người Việt Nam

Khối phổ thông

Giáo Viên Toán THPT
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Từ 15/04/2022 - Đến 30/05/2022
Giáo Viên JA Cấp 2
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
8/4/2022 - 30/5/2022 - 8/4/2022 - 30/5/2022
Giáo Viên PE
Số 89 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
8/4/2022 - 29/5/2022 - 8/4/2022 - 29/5/2022
Hiệu Phó Chương Trình Tiếng Việt Cấp 1
Trường The Dewey Cầu Giấy, Số 89 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà nội
08/04/2022 - 28/04/2022
Giáo Viên Trợ giảng môn Tiếng anh
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
18/03/2022 - 18/04/2022 - 18/03/2022 - 18/04/2022
Chuyên viên Lịch sử
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Từ 08/03/2022 đến 30/04/2022 - Từ 08/03/2022 đến 30/04/2022
Chuyên viên Địa lý
Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Từ 08/03/2022 đến 30/04/2022 - Từ 08/03/2022 đến 30/04/2022
Giáo viên hỗ trợ lớp tiền tiểu học
89 Phố Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Từ 01/03/2022 đến 15/04/2022 - Từ 03/03/2022 đến 15/04/2022
Giáo Viên Tin Học Cấp 2
Trường Dewey Tây Hồ Tây, KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Từ 16/04/2022 đến 30/06/2022 - Từ 16/04/2022 đến 30/06/2022
Giáo Viên GDCD
KDT Sao Đỏ, Anh Dũng 2, Dương Kinh, Hải Phòng
Từ 01/03/2022 đến 15/04/2022 - Từ 01/03/2022 đến 15/04/2022