Tìm kiếm
Ngành nghề
Khối ASC (Phát triển Thể chất)
Khối mầm non
Khối phổ thông
Khối S-Deli (Dinh dưỡng, Bếp ăn)
Khối vận hành
Nơi làm việc
Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Thái Bình
Đối tượng
Dành cho người nước ngoài
Dành cho người Việt Nam

Khối phổ thông

Chuyên viên nghiên cứu môn Tin học
Trường Dewey Tây Hồ Tây, KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
từ nay đến hết 31/12/2021 - 31/12/2021
Giáo viên toán khối THCS
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
- 20/12/2021
Giáo Viên Tin Học Tiểu Học (Part time)
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Trong tháng 10/2021 - Trong tháng 10/2021
Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm - Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
Nhân Viên Hỗ Trợ Phụ Huynh
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Trong tháng 10/2021 - Trong tháng 10/2021
Giáo viên Toán (tiền Tiểu học)
89 Phố Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Từ 20/09/2021 đến 31/10/2021 - Từ 20/09/2021 đến 31/10/2021
Giáo Viên Tiếng Anh (Tiền Tiểu Học)
89 Phố Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Từ 20/09/2021 đến 31/10/2021 - Từ 20/09/2021 đến 31/10/2021
Giáo viên Tiếng Việt (tiền Tiểu học)
89 Phố Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Từ 20/09/2021 đến 31/10/2021 - Từ 20/09/2021 đến 31/10/2021
Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Từ 30/06/2021 đến 30/07/2021 - Từ 30/06/2021 đến 30/07/2021
Giáo Viên Nghệ Thuật
KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Trong tháng 10/2021 - Trong tháng 10/2021