Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối vận hành
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
 • >= 1 năm
20/10/2022
17 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối tiểu học
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Thoả thuận theo năng lực
 • Toàn thời gian
 • >= 5 năm
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối vận hành
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 6.000.000VNĐ - 8.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • Không yêu cầu
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối vận hành
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 10.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • >= 1 năm
15/10/2022
12 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Hành chính nhân sự
 • Hà Nội
 • 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ
 • Toàn thời gian
 • >= 2 năm
20/10/2022
17 ngày
 • Khối phổ thông
 • Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 11.000.000 - 13.000.000
 • Toàn thời gian
 • >= 3 năm
30/10/2022
27 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối vận hành
 • 1
 • EDUCO - Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 12.000.000VNĐ - 16.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • >= 3 năm
15/10/2022
12 ngày
 • Khối mầm non
 • KĐT Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
 • 12.000.000 – 15.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
03/10/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối vận hành
 • 2
 • Lô H3 LC, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • 12.000.000-15.000.000 VNĐ + Thưởng KPI
 • Toàn thời gian
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
30/09/2022
Hết hạn nộp
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Khối phổ thông
 • 3
 • Lô H3 - LC Khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 9.000.000VNĐ - 11.000.000VNĐ
 • Toàn thời gian
 • Không yêu cầu
12/10/2022
9 ngày
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edufit
 • Hành chính nhân sự
 • 01
 • Khu đô thị Tây hồ tây, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • Full-time
 • 1-3 năm
10/10/2022
7 ngày
Công ty cổ phần đào tạo ASC
 • Hành chính nhân sự
 • 01
 • Khu đô thị Tây hồ tây, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 20,000,000 - 30,000,000
 • 2-5 năm
30/09/2022
Hết hạn nộp
Thông tin ứng tuyển
x

  Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin